Miejsce: ul. Gdańska na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Śniadeckich

Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa sieci gazowej - wystapią lokalne utrudnienia w ruchu na chodnikach i jezdni. Rozpoczęcie prac: 2024-05-27

Planowany termin zakończenia: 2024-06-17