W dniu 14.06.2024 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego pn.:

Zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w latach 2024-2029

Nr sprawy NZ.2531.32.2024

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.06.2024 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 355134-2024 w dniu 17.06.2024 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/939161

ID postępowania: (ID 939161)