W dniu 28.12.2023 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego pn.: Usługa utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy) urządzeń działających w ramach systemu ITS w Bydgoszczy w 2024 roku, Nr sprawy 066/2023.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28.12.2023 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.12.2023 r., Numer wydania Dz.U. S: 251/2023, Numer publikacji ogłoszenia: 00795400-2023,

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/866848

ID postępowania: (ID 866848)