W dniu 24.10.2023 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego pn.: Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2024 roku, Nr sprawy 055/2023.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 24.10.2023 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2023/S 208-651904 w dniu 27.10.2023 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/836423

ID postępowania: (ID 836423)