017/2023 Budowa infrastruktury rowerowej na ciągu ulic Skłodowskiej – Curie i Łęczyckiej w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj

W dniu 17.04.2023 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: „Budowa infrastruktury rowerowej na ciągu ulic Skłodowskiej – Curie i Łęczyckiej w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj"
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00178447/01 w dniu 2023-04-17 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/748219