W dniu 25.11.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy i przebudowy sieci tramwajowej oraz przebudowy układu drogowego w Bydgoszczy. Część 1

Nr sprawy 048/2022.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 25.11.2022 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2022/S 231-666539 w dniu 30.11.2022 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/692218

ID postępowania: (ID 692218)