W dniu 04.11.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego pn.:

Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz w 2023 roku

 

Nr sprawy 058/2022.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 04.11.2022 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2022/S 216-619397 w dniu 09.11.2022 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/684609

ID postępowania: (ID 684609)