W dniu 26.10.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 ust. 2) pn.:

 Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ulicy Andersa na osiedlu Nowy Fordon (program BBO)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr   2022/BZP 00410985/01 w dniu 26.10.2022 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/681738