Zamawiający w dniu 27.06.2022 r. wszczyna postępowanie w ww. przedmiocie. Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane BZP pod nr 2022/BZP 00225152/01.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/631788