W dniu 16.03.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego pn.:

Dostawa fabrycznie nowego, niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy, nr sprawy 012/2022.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.03.2022 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2022/S 053-137386 w dniu 16.03.2022 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/587171

ID postępowania: (ID 587171)