W dniu 02.06.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego pn.: „Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych w Bydgoszczy w latach 2023-2031", nr sprawy 015/2021.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28.05.2021 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2021/S 105-276710 w dniu 02.06.2021 r.


Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/466483

ID postępowania: 466483