W dniu 31.05.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic miasta Bydgoszczy", nr sprawy 019/2021.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.05.2021 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2021/S 103-270551 w dniu 31.05.2021 r.
Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/464976


ID postępowania: 464976