W dniu 30.12.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Rozbiórka i budowa północnego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wojska Polskiego (droga powiatowa nr 3034C) nad Al. Jana Pawła II (droga krajowa nr 5) w trybie zaprojektuj i wybuduj.

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP nr 773781.-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.01.2021 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Tomasz Szymański- tel.: (52) 582 27 70,

W dniu 18.01.2021 r., Zamawiajacy w ponizszym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ oraz ogoszenie o zmianie ogoszenia nr 540404308-N-2021 z dnia 18.01.2021r. , w zwiazku z tym obowiazuje nowy termin skladania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 01.02.2021 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

W dniu 28.01.2021 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 2 SIWZ  z załącznikami w tym z nowym zaktualizowanym PFU oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540409766-N-2021 z dnia 28.01.2021, w związku z tym obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 11.02.2021 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

W dniu 08.02.2021 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 3 SIWZ  oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540413477-N-2021 z dnia 08.02.2021, w związku z tym obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 16.02.2021 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

W dniu 10.02.2021 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 4 SIWZ  oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540414248-N-2021 z dnia 10.02.2021, w związku z tym obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 19.02.2021 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15

W dniu 19.02.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust.5 UPZP.

W dniu 22.03.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o cenach ofert po aukcji elektronicznej.

W dniu 14.04.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.