W dniu 22.12.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Wykonanie podparcia wiaduktów warszawskich – północnego i południowego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy",

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP 768169-N-2020 z dnia 22.12.2020r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 11.01.2021 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Wioletta Olszewska- tel.: (52) 582 27 76,

W dniu 07.01.2021 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza Treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 1, zał. Nr 1 do SIWZ - PFU ZAMIENNY oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540397417-N-2021 z dnia 07.01.2021, w związku z tym obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 13.01.2021 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

W dniu 13.01.2021r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 03.02.2020r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.