W dniu 16.12.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Szczegółowe informacje w zamieszczonych poniżej plikach

Termin składania ofert upływa w dniu 31.12.2020 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Alicja Kruszczynska - tel.: +48 52-582-27-42.

W dniu 31.12.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku, zamieszcza informację z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

 

W dniu 19.02.2021r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 23.04.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o przystąpieniu do powtórzenia czynności oceny ofert w postepowaniu.

W dniu 04.05.2021r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza Informacje o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert w postępowaniu.