W dniu 20.11.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2020-11-20 r.   zamieszczone zostało w BZP

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami 

3. Ścieżkę dostępu do posiadanej inwentaryzacji i paszportów

 

http://zdmikp.bydgoszcz.pl/ufiles/Za%C5%82%C4%85czniki%20do%20przetargu.zip

 Termin składania ofert upływa w dniu: 04.12.2020 r., godz. 10:30

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00

 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Marlena Krzyzaniak - tel.: 52-582-27-69,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
(e-mail):
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W dniu 30.11.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540528222-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 08.12.2020 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

 

W dniu 04.12.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 2 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2020 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

 

W dniu 11.12.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 3 treści SIWZ wraz z odpowiedziami na zadane pytania i wnioski  z załacznikami wymagającymi  zmian oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP  nr 3

 

Obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22.12.2020 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

W dniu 22.12.2020 r. Zamawijacy zamieszcza informację z sesji otwarcia ofert.

 

W dniu 02.03.2021 r. w pliku poniżej Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.