W dniu 19.11.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 611932- N-2020 z dnia 2020-11-19 r.   zamieszczone zostało w BZP

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami 

3.Wzór  umowy wraz z załączniakmi

Termin składania ofert upływa w dniu: 07.12.2020 r., godz. 10:30

Termin składania ofert upływa w dniu: 14.12.2020 r., godz. 10:30

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

 Marlena Krzyżaniak- tel.: 52/582-27-69

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres (e-mail):Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniu 27.11.2020 r. Zamawijący zamieszcza zmianę nr 1 do SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1).


 W dniu 15.12.2020 r. Zamawiaący zamieszcza w pliku poniżej informację z sesji otwarcia ofert

W dniu  07.01.2021 r Zamawiajacy zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej