Nr sprawy 050/2018 - Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych wraz z urządzeniami ITS zlokalizowanymi na terenie Miasta Bydgoszczy w 2019 roku

 

W dniu 20.11.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych wraz z urządzeniami ITS zlokalizowanymi na terenie Miasta Bydgoszczy w 2019 roku, Nr sprawy 050/2018

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16.11.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 223-510424 w dniu 20.11.2018 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektornicznej platformie zakupowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/174662

ID postepowania: 174662