W dniu 31.10.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Wykonanie dekoracji świątecznej na terenie Miasta Bydgoszczy

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 643104-N-2018 zamieszczone w BZP w dn. 31.10.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (049_2018 SIWZ + załączniki).

Termin składania ofert upływa w dniu: 08.11.2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Julia Szałata - tel.: 52-582-27-69,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Dariusz Radzimski - tel.: 52-582-27-01

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
(e-mail):
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W dniu 08.11.2018 r., Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

 W dniu 16.11.2018 r. Zamawiający w  poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.