W dniu 21.12.2017 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Transport materiałów drogowych z załadunkiem w 2018 r.

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 635565-N-2017 zamieszczone w BZP w dn. 21.12.2017 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (061_2017 SIWZ).

Termin składania ofert upływa w dniu: 04.01.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Julia Szałata - tel.: (52) 582 27 70,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Ewa Jucha  - tel.: (52) 582 27 22,

Jacek Piotrowski- tel.: (52) 582 27 14 (15),

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail):
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W dniu 04.01.2018 r., Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 26.01.2018 r., Zamawiający, w poniższym pliku, zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.