Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn.:

Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych wraz z urządzeniami ITS zlokalizowanymi na terenie Miasta Bydgoszczy w 2018 roku

Numer sprawy: 064/2017

W dniu 22.12.2017 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.U.E).

W związku z powyższym, Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej, w poniższych plikach:
1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE  w dniu 22.12.2017 r., Numer ogłoszenia 2017/S 246-515027
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (064 SIWZ),
3. SIWZ_zał 9_wzór formularza JEDZ.

Zamawiający informuje, że instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Termin składania ofert upływa w dniu 10.01.2018 r., godz. 09:45.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Osobami i uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska - tel.: +48 52-582-27-97,
2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Dariusz Radzimski - tel.: +48 52-582-27-01 lub +48 52-582-27-13.

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer faks: +48 52-582-27-77.

W dniu 10.01.2018 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza Informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 22.02.2018 r. Zamawiający zamieszcza w poniższych plikach "Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty", zgodnie z art. 92 ust. 2 UPZP.