Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn.:Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w zakresie przyjmowania, segregowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.

Numer sprawy: 058/2016

W dniu 07.12.2016 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach: 1. ogłoszenie o zamówieniu BZP 361533 - 2016 z dn. 07.12.2016 r., 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

Termin składania ofert upływa w dniu 16.12.2016 r., godz. 08:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 09:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej): Katarzyna Robotnikowska - tel.: 52-582-27-66,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Piotr Garbal - tel.: 52-582-27-44

 

W dniu 14.12.2016 r., Zamawiający zamieszcza treść zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniem oraz ZMIANĄ NR 1 treści SIWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP nr 366944- 2016 z dnia 14.12.2016 r.

Treść przedmiotowego zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, udostępniono w plikach poniżej.

W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania  i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2016 r., godz. 08:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 09:00.

W dniu 19 grudnia 2016 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert. Jednocześnie zamieszcza informację zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.