Numer sprawy: 057/2016

W dniu 24.11.2016 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarek, drukarki oraz termobindownicy wraz z niezbędnymi materiałami na potrzeby ZDMiKP w Bydgoszczy,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP 351170-2016 z dn. 24.11.2016,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

Termin składania ofert upływa w dniu 02.12.2016 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno-prawnych (dot. procedury przetargowej):
Aneta Bartkowiak - tel.: 52-582-27-76,
2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):
- Aneta Bartkowiak - tel.: 52-582-27-76 (dla Zadania Nr 1),
- Tomasz Permoda - tel.: 52-582-27-39 (dla Zadania Nr 2).

W dniu 29.11.2016 r., Zamawiający zamieszcza treść zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniem z dnia 29.11.2016 r. Treść przedmiotowego zapytaania wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego udostępniono w poniższym pliku.

W dniu 01.12.2016 r. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmianę Nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 356688-2016 z dn. 01.12.2016 r., które udostępniono w plikach poniżej.W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania  i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 06.12.2016 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 

W dniu 05.12.2016 r. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmianę Nr 2 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 358912-2016 z dn. 05.12.2016 r., które udostępniono w plikach poniżej. W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania  i otwarcia ofert, tj.:

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16.12.2016 r., godz. 10:00.

 

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 

W dniu 14.12.2016 r. Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 UPZP, którą udostępniono w pliku poniżej.