W dniu 22.03.2016 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznejw Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o zawarcie umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)", zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) w dniu 22.03.2016 r.

Treść ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami, Zamawiający udostępnia w poniższych plikach.

Termin składania ofert: upływa w dniu 06.04.2016 r., godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):
Przemysław Mikołajczyk - tel.: 52-582-27-97;
Mariola Jordan - tel.: 52-582-27-70
2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):
Krzysztof Bonk – tel.: 52-582-27-59

W dniu 01.04.2016 r., Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ (zmiana Nr 1 treści SIWZ), w związku z powyższym zmienia się:

Termin składania ofert na dzień: 07.04.2016 r. godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert na dzień: 07.04.2016 r. godz. 10:30.

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianę Nr 1 treści SIWZ, udostępniono w plikach poniżej.

W dniu 05.04.2016 r., Zamawiający, dokonuje zmiany treści SIWZ (zmiana Nr 2 treści SIWZ), w związku z powyższym zmienia się:

Termin składania ofert na dzień: 08.04.2016 r. godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert na dzień: 08.04.2016 r. godz. 10:30.

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianę Nr 2 treści SIWZ, udostępniono w plikach poniżej.

W dniu 07.04.2016 r., Zamawiający, dokonuje zmiany treści SIWZ (zmiana Nr 3 treści SIWZ), w związku z powyższym zmienia się:

Termin składania ofert na dzień: 11.04.2016 r. godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert na dzień: 11.04.2016 r. godz. 10:30.

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianę Nr 3 treści SIWZ, udostępniono w plikach poniżej.

W dniu 08.04.2016 r., Zamawiający, dokonuje zmiany treści SIWZ (zmiana Nr 4 treści SIWZ), w związku z powyższym zmienia się:

Termin składania ofert na dzień: 12.04.2016 r. godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert na dzień: 12.04.2016 r. godz. 10:30.

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianę Nr 4 treści SIWZ, udostępniono w plikach poniżej.

W dniu 13.04.2016 r., Zamawiający udostępnia w poniższym pliku informacje z sesji otwarcia ofert, która odbyła się w dniu 12.04.2016 r. o godz. 10:30.

W dniu 13.05.2016 r., Zamawiający zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert, którą udostępnia w poniższym pliku.