W dniu 15.05.2023 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z póź. zm.), zamieszcza w poniższym pliku Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 3 - Wersja nr 6, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.05.2023 r. pod nr 2022/BZP 00526383/06/P (aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.04.2023 r. pod nr 2022/BZP 00526383/05/P).

 

Załączniki:
Pobierz plik (2022_BZP 00526383_06_P.pdf)2022_BZP 00526383_06_P.pdf[ ]104 kB