Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Już 30 bydgoskim tramwajom patronują Osoby zasłużone dla naszego Miasta.
Nazwiska wybrano w konkursach przeprowadzonych w 2015 i 2017 roku.
Wśród patronów nie mogło zabraknąć wielkich patriotów walczących o niepodległą Polskę m. in. Witolda Bełzy, Jana Maciaszka czy por. Leszka Białego.
Są też wybitne postacie ze świata sportu, kultury i sztuki, mocno związane z naszym Miastem.
Przybliżamy sylwetki patronów bydgoskich Swingów.

Czytaj więcej...W związku z budową nowej linii w ciągu ul. Kujawskiej (2017 rok) i modernizacją sieci na Kapuściskach, zamówiliśmy 18 nowoczesnych pojazdów.
Ogłoszony został też plebiscyt na patronów bydgoskich tramwajów.
W 2015 roku podobny plebiscyt przeprowadzony został przy okazji zakupu nowoczesnego taboru do obsługi torowiska w Fordonie.

Na 11 listopada przybliżamy patronów bydgoskiego taboru.

Wybrane przez bydgoszczan nazwiska, którymi nazwane zostały bydgoskie tramwaje to między innymi:
Jan Maciaszek (pierwszy prezydent Bydgoszczy)
por. Leszek Biały (Podporucznik Armii Krajowej, szef łączności okręgu pomorskiego),
Witold Bełza (Bibliotekarz i literat. Dyrektor Biblioteki Miejskiej na Starym Rynku przez cały okres międzywojenny i w latach 1945-52. Doprowadził do odzyskania z rąk niemieckich dzieła biblioteki bernardyńskiej),
Jan Biziel (lekarz, działacz niepodległościowy i społeczny, radny miejski, Honorowy Obywatel Bydgoszczy).
Marian Rejewski (polski matematyk i kryptolog, który w 1932 roku złamał szyf Enigmy czyli maszyny szyfrującej używanej przez hitlerowskie Niemcy),
Wincenty Gordon (działacz społeczny i historyk. Łącznik i sanitariusz w czasach Powstania Wielkopolskiego. Komendant drużyn skautowych w Bydgoszczy w okresie międzywojennym. Podczas II wojny światowej organizował trójki Szarych Szeregów. Zajmował się także opisywaniem historii Bydgoszczy),
Anna Jachnina (Autorka najbardziej popularnej piosenki z czasów okupacji hitlerowskiej "Siekiera, motyka". Żołnierz Armii Krajowej. Wiezień obozów w Auschwitz i Ravensbruck. Od 1947 roku mieszkała w Bydgoszczy. Pracowała w radiu jako kierownik redakcji kulturalnej),
Bartłomiej z Bydgoszczy (zakonnik-bernardyn, urodzony w Bydgoszczy ok. roku 1480. Opiekował się biblioteką klasztorną. Był też nauczycielem w szkole klasztornej. Napisał dwa słowniki: łacińsko-polski oraz gramatyczny),
Pola Negri ( polska aktorka filmowa i teatralna, międzynarodowa gwiazda kina niemego, w 1920 roiku zakupiła kamienicę i zamieszkałą w Bydgoszczy przy ul. Zamoyskiego 8)
Leon Barciszewski (Prezydent Bydgoszcz od listopada 1932 roku),
Leon Wyczółowski (polski malarz, grafik i rysownik, jeden z czołowych przedstawicieli Młodej Polski w nurcie malarstwa realistycznego, miłośnik Bydgoszczy)
Jeremi Przybora (współtwórca legendarnego Kabaretu Starszych Panów. Z Bydgoszczą związany dwojako. Przed II wojną przyjeżdżał na wakacje do majątku krewnych na terenie obecnego Nowego Fordonu. Po II wojnie pracował w rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy),
Andrzej Szwalbe (twórca życia kulturalnego w Bydgoszczy. Pomysłodawca wielu artystycznych przedsięwzięć. Inicjator zbudowania Filharmonii Pomorskiej i opery w Bydgoszczy a także gmachu BWA. Odegrał decydującą rolę w powołaniu Akademii Muzycznej),
Michał Jagodziński (wieloletni dyrektor i prezes Radia Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy. Działacz Solidarności),
król Kazimierz Wielki (ostatni władca z dynastii Piastów. W 1346 roku nadał Bydgoszczy prawa miejskie),
Andrzej Brończyk (Legendarny piłkarz Zawiszy)

Obecnie już 30 tramwajów otrzymało nazwy Osób zasłużonych dla naszego Miasta.

Czytaj więcej...Nie tylko tramwaje
Wielu zasłużonych dla Miasta otrzymało też pamiątkowe tablice wmurowane w bruk ul. Długiej.

W Alei Autografów znajdują się tak znamienite nazwiska współcześnie zasłużonych dla Bydgoszczy jak: Irena Szewińska, Jerzy Hoffman, Rafał Blechacz, Zbigniew Boniek, Lech Wałęsa, Tomasz Gollob, Irena Santor, Maciej Figas, Paweł Łysak czy prof. Aleksander Araszkiewicz,

Czytaj więcej...Na czas trwania Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w obrębie ul. Grodzkiej, ul. Mostowej, Placu Teatralnego, Rybiego Rynku, ul. Jana Kazimierza, ul. Batorego, ul. Jezuickiej, ul. Długiej, ul. Farnej.

Pierwsze zmiany w ruchu będą wprowadzane już od 7 listopada.


W okresie poprzedzającym rozpoczęcie Jarmarku (tj. od poniedziałku 07.11.2022 roku) zostanie wprowadzony obustronny zakaz zatrzymywania się na ul. Placu Teatralnym oraz nastąpi jego zamknięcie wraz z ul. Mostową i ul. Grodzką (od ul. Podwale do ul. Mostowej).

Wjazd na zamknięte ulice będzie możliwy tylko dla pojazdów służb miejskich i zaopatrujących Jarmark.
Natomiast pojazdy obsługujące placówki handlowe i usługowe przy ul. Jatki, budowę przy ul. Grodzkiej, banki oraz mieszkańców przy Placu Teatralnym tylko w godz. 8.00-12.00 i 20.00-22.00.

W czasie montowania na ul. Mostowej i Placu Teatralnym infrastruktury Jarmarku, będą możliwe czasowe wstrzymywania ruchu uprzywilejowanych pojazdów oraz ruchu pieszych na ul. Mostowej i Focha.

W terminie od 17.11.2022 roku do 24.12.2022 roku zostaną również zmienione godziny dojazdu i zasady korzystania z kopert dla dostaw wyznaczonych przy ul. Jana Kazimierza, ul. Batorego i ul. Jezuickiej. Korzystanie z tych stanowisk będzie możliwe w godz. od 06.00 do 11.30 i od 21.00 do 22.00 we wszystkie dni tygodnia.

Natomiast przy ul. Krętej korzystanie ze stanowisk dla dostaw będzie możliwe w godz. od 06.00 do 22.00 we wszystkie dni tygodnia.

W terminie od 19.11.2022 roku do 22.12.2022 roku umożliwione zostanie realizowane dostaw do punktów handlowych Jarmarku urządzonych wzdłuż ul. Mostowej i Placu Teatralnego w godz. od 10.00-12.00 i 20.00-22.00.

Czytaj więcej...Demontaż infrastruktury Jarmarku rozpocznie się po zakończeniu imprezy tj. po 22.12.2022 roku.
Przywrócone zostaną również zasady dotyczące zaopatrujących Jarmark z okresu od 07 do 19.11.2022 roku.

Stała organizacja ruchu zostanie przywrócona do 30.12.2022 roku.

Czytaj więcej...Rozpoczyna się projektowanie i budowa dwóch wiedeńskich przystanków tramwajowych na ul. Gdańskiej na wysokości ul. Chodkiewicza. Poprawią one bezpieczeństwo i ułatwią podróże osobom z niepełnosprawnościami. Takie rozwiązanie już wcześniej zastosowaliśmy na ul. Focha.
Umowa z wykonawcą została podpisana.


Na przystankach wiedeńskich poziom podłogi w tramwaju jest prawie taki sam jak wyniesionej jezdni. Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwia wsiadanie do pojazdów komunikacji miejskiej. Poprawia też bezpieczeństwo. Wymusza zredukowanie prędkości przez kierowców, którzy chcą przejechać przez obszar przystanku.

Firma Affabre, która przystąpiła do przetargu wyceniła wartość prac projektowo-budowlanych na kwotę 1,4 mln zł. Umowa została podpisana. W pierwszej kolejności wykonawca opracuje projekt i uzyska niezbędne pozwolenia. Prace budowlane realizowane będą w przyszłym roku. Będą one objęte 5-letnią gwarancją.

Nowe przystanki w obu kierunkach zostaną nieznacznie przesunięte bliżej ul. Zamoyskiego. Koncepcja zakłada m.in. przebudowę pasów ruchu na jezdni po obu stronach torowiska oraz chodników na wysokości zaprojektowanych przystanków. Nowe perony przystankowe będą miały długość około 30 metrów.

Czytaj więcej...Docelowo ulica Gdańska ma zostać wyposażona w perony wiedeńskie na odcinku od pl. Teatralnego do ul. Kamiennej. Gotowa koncepcja, która była także przedmiotem konsultacji społecznych, zakłada budowę aż 13 przystanków wiedeńskich, w tym 12 (6 par) na Gdańskiej. Projektanci zaproponowali też budowę przystanku wiedeńskiego na ul. Jagiellońskiej na skrzyżowaniu z ul. 19 Marca (dla tramwajów jadących w kierunku węzła Garbary).

Pierwszy przystanek wiedeński w Bydgoszczy został oddany na placu Teatralnym w kierunku ronda Jagiellonów. Na ul. Gdańskiej przed skrzyżowaniem z ul. Chodkiewicza jeszcze przed budową przystanku wiedeńskiego dla bezpieczeństwa pasażerów zastosowane zostało tymczasowe rozwiązanie w postaci wyspowego progu zwalniającego.

Czytaj więcej...Od 5 listopada br. (sobota) zostaną wprowadzone następujące zmiany w obsłudze komunikacyjnej gminy Białe Błota:

-  Uruchomiona zostanie kolejna linia międzygminna o numerze 42. Będzie to linia kursująca od pętli Błonie przez Białe Błota, Ciele, Kruszyn Krajeński, Białe Błota do pętli Błonie.
Linia będzie funkcjonowała we wszystkie dni tygodnia (23 kursy w dni powszednie, 8 kursów w soboty, 7 kursów niedziele i święta),

- Linia nr 91 będzie realizowała przewóz na trasie Błonie – Przyłęki bez wjazdu na przystanek Ciele / Ogrody i bez obsługi Kruszyna Krajeńskiego (14 kursów w dni powszednie, 6 kursów w soboty, 5 kursów w niedziele i święta),

-  zmiany w linii nr 96 na trasie Błonie – Trzciniec – Zielonka – Przyłęki, (14 kursów w dni powszednie oraz po 5 kursów w soboty, niedziele i święta).

Godziny odjazdów zostały uzgodnione z Władzami Gminy Białe Błota.

W ostatni czasie na liniach międzygminnych wprowadziliśmy wozy przegubowe na linii nr 90 i wzmocnienia (więcej kursów) na linii nr 92.

Strona 10 z 213