Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...

Od stycznia 2016 r., w związku z uruchomieniem nowej trasy tramwajowej do Fordonu, planowane jest wprowadzenie wielu zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Zaprojektowany, nowy układ komunikacji zakłada zwiększenie znaczenia obsługi pasażerskiej z wykorzystaniem tramwajów. W związku z tym, niezbędna jest też korekta układu linii autobusowych.

SIEĆ NA PIĘĆ:
- 55 linii komunikacyjnych,
- "piątka" główną linią tramwajową do Fordonu,
- częstotliwość kursów wszystkich linii podzielna przez 5 - przejrzysty rozkład jazdy,
- 5-minutowa częstotliwość kursów na trasie Fordon - centrum,
- 10 regularnych linii tramwajowych (2x5).

Załączniki:
Pobierz plik (Opis podsumowanie.pdf)Opis zmian - 2016[ ]2119 kB
Pobierz plik (Schemat-2016-krzywe.pdf)Schemat topograficzny 2016[ ]2317 kB
Pobierz plik (Schemat-tr-2016.pdf)Schemat tramwajowy 2016[ ]363 kB

Uprzejmie informujemy, że od dziś od godzin porannych na około 2 tygodnie przesunięty został przystanek autobusowy początkowy Kapuściska. Przystanek został przesunięty w kierunku ul. Planu 6-letniego o około 100 metrów.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.11.2015r. po godzinie 8:00 przystanek Fordońska/Wyszogrodzka w kierunku Centrum został czasowo przesunięty o około 150m w stronę Fordonu. Czasowa lokalizacja będzie obowiązywać do odwołania.

Czytaj więcej...

Konkurs pt. „Nowoczesny transport łączy ludzi"

Gmina Miasta Toruń oraz Partnerzy Projektu pn. „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu" zapraszają uczniów klas 1-3 szkół gimnazjalnych z powiatów bydgoskiego i toruńskiego oraz miast Bydgoszczy i Torunia do wzięcia udziału w Konkursie pt. „Nowoczesny transport łączy ludzi".

Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką w formacie A4 w kontekście przedstawienia atrakcyjności transportu publicznego, ochrony środowiska i ekologii oraz przygotowanie opisu pracy zachęcającego mieszkańców do korzystania z transportu publicznego.
Celem konkursu jest:
- zbadanie stopnia znajomości problematyki transportu na terenie powiatów bydgoskiego i toruńskiego oraz miast Bydgoszczy i Torunia,
- zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką zrównoważonego rozwoju, alternatywnymi formami transportu, kształtowanie postaw obywatelskich,
- zapoznanie młodzieży z zasadami realizacji projektu „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu",
- zachęcenie mieszkańców obszaru objętego Projektem do korzystania z transportu publicznego a także promowanie wynikających z tego korzyści dla środowiska, ekologii i zdrowia.

Prace konkursowe z danej placówki zgłasza Nauczyciel-Koordynator, który gromadzi prace, sporządza zestawienie prac oraz dostarcza na jeden z poniższych adresów:
- Urząd Miasta Torunia Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Legionów 220, 87-100 Toruń, pokój nr 12,
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz,
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Nowoczesny transport łączy ludzi".

Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Projektu www.bydgoskotorunskiepartnerstwo.pl

Termin zgłaszania prac do konkursu mija 11 grudnia 2015 r.

Więcej informacji dostępnych w regulaminie konkursu.