W związku z robotami drogowymi na ulicy Jarzębinowej w Dobrczu - od 12.09 br. (wtorek) - nastąpi zmiana trasy przebiegu linii międzygminnej nr 41.

Z uwagi na powyższe autobusy od i do przystanku Dobrcz / Urząd Gminy zostaną skierowane ulicami Długą i Jesionową.
Od przystanku Sienno / Jesionowa powrót na swoją trasę.

Z obsługi pasażerskiej zostaną wyłączone przystanki:
- Dobrcz / Długa
- Dobrcz / Jarzębinowa.

Na trasie objazdowej zostanie uruchomiony dodatkowy przystanek pn. Dobrcz / Jesionowa.