masa-2Wykonawca budowanych mostów nad Brdą (TRAKCJA S.A.), prowadzi prace na torowisku ul. Toruńskiej i kontynuuje roboty przy układaniu nawierzchni południowej jezdni ul. Fordońskiej oraz na wysokości ul. Perłowej.
Kontynuowane są też prace na obiektach mostowych.
Przed nami jedne z ostatnich tak dużych zmian w organizacji ruchu. Niebawem udostępniane będa już docelowe odcinki jezdni i torowisk.

Zamontowane zostały wszystkie słupy trakcyjne i montowana jest sieć trakcyjna.
Ułożony został nowy tory na ul. Toruńskiej przy ul. Perłowej.

masa-3Po ułożeniu nawierzchni i zamontowaniu sieci trakcyjnej, wykonawca przygotowuje się do przełożenia ruchu na torowisku i wprowadzenia zmian drogowych na wysokości ul. Perłowej.

Wykonanie tych prac pozwoli rozpocząć roboty na jezdni od strony ogródków działkowych oraz prace związane z torem północnym ul. Toruńskiej.

W związku z powyższym wprowadzone zostaną zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu:

[zmiany weekendowe]
Od piątku 21 lipca od godziny 18:00 do poniedziałku 24.07.2023 r. godziny 3:00 zamknięte zostanie torowisko na skrzyżowaniu ulic Toruńska / Perłowa — podczas którego nastąpi przełożenie rozjazdów nakładkowych.
Dzięki temu wykonawca będzie mógł od poniedziałku montować już nowe tory po stronie północnej

Na czas zamknięcia torowiska
- tramwaje linii nr 6 i 8 zostaną skierowane do pętli Babia Wieś
- funkcjonowanie linii nr 7 w dniu 21.07.2023 r. zostanie skrócone do  godz. ok. 17.
- zabytkowy tramwaj linii H - zostanie zawieszona na weekend.

- uruchomiona także zostanie linia zastępcza ZaT w relacji rondo Toruńskie (przystanek dla linii nr 76) — Łęgnowo (pętla)

- dla linii nr 59 zostanie uruchomiony dodatkowy przystanek pn. rondo Toruńskie zlokalizowany za zatoką autobusową.

map-to-pe-111[zmiany długotrwałe]

od poniedziałku 23 lipca przełożony zostanie ruch na jezdnie południową ul. Toruńskiej (po stronie ul. Perłowej) na odcinku od miejskich wodociągów do skrzyżowania ulic Toruńskiej i ul. Nowotoruńskiej. Zmiany pozwolą wykonawcy rozpocząć prace na jezdni północnej ul. Toruńskiej.

 

Kolejny etap robót
Na koniec lipca Wykonawca planuje natomiast przełożenie ruchu na torowisku ul. Toruńskiej przy moście Kazimierza Wielkiego.
Wykonanie tych prac, pozwoli rozpocząć roboty na torowisku ul. Toruńskiej od strony rzeki oraz budowę rozjazdów w kierunku mostu tramwajowego.

masa-1Przypominamy, że zgodnie z zawartym aneksem do umowy, pierwsze prace zakończą się jeszcze w tym roku.
Most tramwajowy, torowisko na ul. Toruńskiej i Perłowej mają być wykonane do 15 grudnia 2023 roku
Roboty drogowe wraz z budową mostu drogowego mają zostać zrealizowane do 29 lutego 2024 roku.