nawi-3Wykonawca budowanych mostów nad Brdą, prowadzi prace na torowisku.
Montowane są słupy i sieć trakcyjna. Układane są nowe tory na ul. Toruńskiej  i  ul. Perłowej.
Kontynuowane są roboty przy zbrojeniu mostu drogowego.

Równolegle z pracami torowymi, rozpoczynają się dalsze roboty przy układaniu nawierzchni na ul. Fordońskiej.

Od 1 lipca wprowadzone zostaną zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu i w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na tym odcinku. 


nawi-1Od soboty 01 lipca zamknięta dla ruchu zostanie północna jezdnia ul. Fordońskiej oraz skrzyżowanie z ulicą Łęczycką.
Ruch kołowy w obu kierunkach - na odcinku od ul. Bałtyckiej do Fabrycznej - zostanie skierowany na jezdnię południową (od strony rzeki).
Zmiany pozwolą wykonawcy ułożyć docelową nawierzchnię na jezdni ul. Fordońskiej i Łęczyckiej.

Po zakończeniu tych robót, cały ruch zostanie przełożony na jezdnie północną i rozpocznie się rozbiórka całej infrastruktury na jezdni południowej. 

W związku z powyższym:
• z obsługi pasażerskiej zostaną wyłączone przystanki autobusowe pn. Fordońska / Szajnochy oraz most Kazimierza Wielkiego zlokalizowany przy ulicy Łęczyckiej. Przystanek autobusowy pn. Fordońska / Bałtycka zlokalizowany na północnej jezdni ulicy Fordońskiej przed ulicą Bałtycką zostanie przesunięty za ulicę Bałtycką.

• do obsługi pasażerskiej zostaną włączone tymczasowe przystanki autobusowe: most Kazimierza Wielkiego (zlokalizowany za ulicą Łęczycką na południowej jezdni ulicy Fordońskiej), most Kazimierza Wielkiego (zlokalizowany na zachodniej jezdni ulicy Kazimierza Wielkiego) oraz Bałtycka / Fordońska (na wysokości posesji nr 4).

• trasy przebiegu linii nr 65 i 32N nie ulegną zmianie.

• linie nr 64, 69 i 89 od przystanku Fordońska / Fabryczna do przystanku Skłodowskiej – Curie / Bałtycka zostaną skierowane ulicami Fordońską i Bałtycką.

• linia 33N od przystanku Fordońska / Fabryczna do przystanku Bałtycka / Skłodowskiej – Curie zostanie skierowana ulicami Fordońską i Bałtycką.

nawi-2O postępach prac i dalszych zmianach, informować będziemy na bieżąco.