mwik-1Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy spółka z o.o., rozpoczęły budowę kolejnych zbiorników retencyjnych.
W celu minimalizowania utrudnień, prace kanalizacyjne na głównych ulicach prowadzone będą w okresie wakacyjnym.
Od 1 lipca pojawią się duże zmiany w organizacji ruchu na ul. Gdańskiej. Na tym odcinku inaczej funkcjonować będzie też komunikacja miejska.

Spólka MWiK podpisały podpisała niedawno kolejne umowy z nowymi wykonawcami, którzy będą realizować budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w naszym mieście.
Zadanie jest jednym z pierwszych tego typu inwestycji proekologicznych w kraju oraz jest wspierane środkami unijnymi.

Prace przy budowie podziemnych zbiorników retencyjnych rozpoczęły się już na ulicy Piotra Skargi, Mikołaja Reja i Polance. Trwają roboty przy placu Wolności, placu Weyssenhoffa, Wyszyńskiego i na kilku innych ulicach. Nowe zbiorniki pojawią się też w Fordonie i na Osiedlu Leśnym

Prace są prowadzone metodą wykopową, dlatego w najbliższych miesiącach kierowcy mogą spodziewać się dużych zmian w organizacji ruchu na wielu ulicach.
Niestety z uwagi na przedmiotowe prace, zmiany nie ominą też bydgoskiej komunikacji.

mwik-6Prace kanalizacyjne będą prowadzone na ul. Gdańskiej w trzech miejscach: przy Placu Wolności, ul. Słowackiego oraz Al. Mickiewicza.
Roboty zostały skoordynowane tak, aby wykonać je przy jednym zamknięciu ul. Gdańskiej.
Wykonawcy aby wykonać prace muszą rozebrać fragmenty torowiska tramwajowego. Mają na to czas w okresie wakacyjnym.


W związku z pracami konieczne jest okresowe wyłączenie ul. Gdańskiej z ruchu pojazdów tramwajowych oraz wprowadzenie ograniczeń dla pojazdów samochodowych.

Od soboty (1 lipca) dla ruchu tramwajowego zamknięta zostanie pętla Bielawy i Las Gdański P+R 

Swoje trasy zmienią autobusy linii nr 71 i 77.
Zmiany zostaną wprowadzone również dla ruchu pojazdów na tym odcinku.

mwik-3ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ na ul. Gdańskiej i ulicach przyległych:

W związku z pracami kanalizacyjnymi wprowadzono następujące zmiany:
- Linie nr 0 i 1 zostaną zwieszone
- Linia nr 4 zostanie zawieszona (na odcinku od r. Jagiellonów do pętli Glinki zostanie zastąpiona linią nr 6);
- Linia nr 10 zostanie zawieszona (od r. Jagiellonów do pętli Niepodległości linia zostanie zastąpiona linią nr 2)

- Linia nr 2 jadąc z Kapuścisk zostanie skierowana od ronda Jagiellonów do pętli Niepodległości;
- Linia nr 6 jadąc z Łęgnowa od ronda Jagiellonów zostanie skierowana do pętli Glinki;
- Linie nr 3, 5, 7, 8, 9 będą kursowały na swoich dotychczasowych trasach.

zmiana-g-tramNa ul. Gdańskiej uruchomione zostaną dwie linie autobusowe zastępcze za tramwaj:
- linia ZaT2 w relacji r. Jagiellonów (przystanek w zatoce zlokalizowanej po północnej stronie ul. Jagiellońskiej, przed ul. Konarskiego) -Gdańska-Las Gdański (w weekendy wydłużona do pętli Myślęcinek P&R);

- linia ZaT6 w relacji r. Jagiellonów (przystanek w zatoce zlokalizowanej po północnej stronie ul. Jagiellońskiej, przed ul. Konarskiego -Gdańska-Chodkiewicza-pętla Bielawy.
Obie linie zastępcze w kierunku do r. Jagiellonów jechać będą ul. Gdańską –Świętojańską - Pomorską –Śniadeckich – powrót na ul. Gdańską.

Linie ZaT2 i ZaT6 zatrzymywać się będą na wysokości istniejących przystanków tramwajowych.

Wyłączony z obsługi komunikacyjnej zostanie przystanek Gdańska/Cieszkowskiego w kierunku do r. Jagiellonów.
Dodatkowo, w kierunku do r. Jagiellonów, linie te zatrzymywać się będą na przystankach: Gdańska/Świętojańska (przystanek tymczasowy)i Śniadeckich/Gdańska.

7177Linie nr 71 i 77 jadąc w kierunku pętli Morska zostaną przekierowane z ulicy J.J. Śniadeckich w ulicę Z. Krasińskiego do ronda Ossolińskich i dalej alejami Ossolińskich do placu Weyssenhoffa.
Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej: Gdańska / Cieszkowskiego i Mickiewicza / Teatr Polski. Przystanki na trasie objazdowej Śniadeckich / Gdańska, Markwarta / 3 Maja i plac Weyssenhoffa. Od ronda Wielkopolskiego powrót na trasę.

Dodatkowo od 1 lipca uruchomiona zostanie linia autobusowa W (weekendowa) z pętli Wilczak do pętli Myślęcinek, przez rondo Jagiellonów. Linia będzie kursowała tylko w weekendy i święta - raz na godzinę - od ok. godz. 10.00 do ok. 18.00

mawik-2Planowane prace kanalizacyjne na ulicach: Ugory, Stawowej, I. Skorupki, A. Mickiewicza, I. Paderewskiego, Powstańców Wielkopolskich, R. Markwarta, Aleje Ossolińskich wpłyną na dalsze  zmiany na liniach autobusowych. 

O szczegółach poinformujemy niezwłocznie po uzyskaniu informacji od inwestora tj. Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy.

psp10ZMIANY DROGOWE
Na ul. Gdańskiej przy placy Wolności (od ul. Pomorską/Dworcową do posesji nr 25) oraz od skrzyżowania ul. Śniadeckich do skrzyżowania z Aleją Mickiewicza będzie mógł odbywać się ruch wyłącznie pojazdów budowy, zaopatrzenia, dojeżdżających do posesji, komunikacji publicznej oraz pojazdów służb miejskich i rowerzystów.
Na odcinku od ul. Śniadeckich do Alei Mickiewicza będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy.

Ponadto z ul. Gdańskiej (część północna) możliwy będzie ruch pojazdów tylko w kierunku ul. Świętojańskiej (bez możliwości wjazdu w al. Mickiewicza).

Ulica 20 Stycznia 1920r (odcinek przy Parku Jana Kochanowskiego ) oraz ul. Słowackiego będą ulicami dwukierunkowymi, obsługującymi przyległe posesje, z możliwością wyjazdu tylko na al. Mickiewicza

Informacje dotyczące dojazdów do poszczególnych ulic:
• Dojazd do ul. Cieszkowskiego od ul. Pomorskiej będzie możliwy tylko dla pojazdów budowy, zaopatrzenia, dojeżdżających do posesji (także odcinkowo do ul. Gdańskiej) oraz pojazdów służb miejskich i rowerzystów;
• Dojazd do al. Mickiewicza od strony północnej będzie się odbywał ul. Kamienną, Sułkowskiego Al. Powstańców Wielkopolskich
• Dojazd do al. Ossolińskich z ul. Kamiennej będzie odbywał się przez ul. Sułkowskiego, Sieńki,
• Dojazd do ul. Dworcowej od strony ul. Jagiellońskiej będzie się odbywała ul.19 marca 1981r. oraz ul. Parkową a do ul. Gdańskiej powyżej Placu Wolności z wjazdem od ul. Konarskiego.

parkomat-5Według specjalistów z MWiK-u po przeprowadzonej inwestycji związanej z retencją wód opadowych, Miasto ma działać jak "gąbka".

Nowy system retencji ma chronić miasto przed skutkami nawalnych deszczy oraz nadmierną ilością wód opadowych i roztopowych.

Nowoczesny system nie tylko pozwoli na gromadzenie wody w sytuacji, w której mamy do czynienia z nadmiarem opadów, ale daje możliwość przetrzymywania tej wody, uzdatniania i wprowadzenia do sieci wówczas, kiedy mamy do czynienia z niedoborem.
System ma stworzyć warunki, które umożliwią maksymalne wykorzystanie wody deszczowej, tak aby zminimalizować jej odpływ.

Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest właśnie budowa zbiorników retencyjnych gromadzących wodę, czyli koncepcja tzw. rozproszonej retencji.
Woda z kilkudziesięciu niewielkich zbiorników retencyjnych będzie wykorzystywana do nawadniania gruntów, podlewania miejskiej zieleni, a także do napełniania oczek wodnych, a tylko nadwyżki tej wody będą odprowadzana do rzeki.

Bydgoski projekt modernizacyjny obejmuje 108 zadań, z czego dotąd wykonano ich 37.
Teraz MWiK realizuje pozostałych 60 zadań.