hulaj-1Od ubiegłego roku obowiązują nowe przepisy o ruchu drogowym, w których określono zasady poruszania się oraz parkowania hulajnóg elektrycznych.
Określono również obowiązki wobec kierujących takimi pojazdami.
Dzięki temu na terenie Bydgoszczy odpowiednie służby, mogły skutecznie nakładać mandaty za źle zaparkowany pojazd.
Przez ostatnie miesiące dużo się zmieniło - na lepsze.


Nowe przepisy miały przede wszystkim wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa użytkowników oraz uporządkować parkowanie hulajnóg w mieście. Strażnicy Miejscy konsekwentnie konfiskowali źle zaparkowane pojazdy i nakładali mandaty dla użytkowników.

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy też współpracę z operatorami, którzy wynajmują mieszkańcom hulajnogi elektryczne na terenie naszego miasta.
Przyniosło to oczekiwane rezultaty.
Z każdym miesiącem zgłoszeń o odholowaniu hulajnóg jest mniej a z naszych obserwacji wynika, że kierowcy nie parkują już tych popularnych pojazdów na środku chodnika.

uliczki-4Dalsze zmiany na lepsze
Obecnie trwają rozmowy z operatorami w sprawie wyznaczenia w centrum miasta specjalnych stref, w których będzie można oddać / zaparkować hulajnogę.
Strefy zostaną wyznaczone w aplikacji i tylko w tych strefach użytkownik będzie mógł pozostawić pojazd (nie planujemy malować dodatkowego oznakowania poziomego)
Obecnie analizujemy miejsca wskazane przez operatorów.

hulaj-2Pamiętaj o przepisach
Zgodnie z nowymi przepisami kierujący hulajnogą elektryczną musi korzystać z drogi dla rowerów – z prędkością do 20 km/h.
W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów, kierujący hulajnogą może korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. Wówczas może jechać z prędkością do 20 km/h.

Hulajnogą elektryczną można wyjątkowo poruszać się też chodnikiem, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów. Trzeba jednak pamiętać, że w takim przypadku jazda musi odbywa się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, który na chodniku ma zawsze pierwszeństwo.

Należy również pamiętać, że dzieci do 10 lat będą mogły korzystać z hulajnóg wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.
Zmiany w przepisach zakazują również przewożenia na hulajnodze innych osób a także przedmiotów czy zwierząt.

Hulajnogę elektryczną trzeba pozostawiać jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni.
Pojazd musi być ustawiony równolegle do krawędzi chodnika a szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych nie powinna być mniejsza niż 1,5 m.