perlowa-444W związku z wprowadzaniem kolejnych etapów budowy trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską, Wykonawca odpowiedzialny za budowę nowych mostów (firma Trakcja S.A.) przechodzi do kolejnych zmiany na torowisku. Tym razem zostaną one wprowadzone przy ul. Perłowej.

W weekend czekają nas zmiany w funkcjonowaniu komunikacji na tym odcinku.

perlowa-222Od dnia 24.03.2023 r. od godziny 18:00 do poniedziałku (27.03.2023 r. godziny 3:00) zamknięte zostanie torowisko na skrzyżowaniu ulic Toruńska / Perłowa — podczas którego nastąpi montaż rozjazdów nakładkowych na torowisku i wykonany zostanie układ jednotorowy (mijanki) dla tramwajów.

W związku z powyższym na czas zamknięcia torowiska tramwaje linii nr 6 i 8 zostaną skierowane do pętli Babia Wieś, natomiast funkcjonowanie linii nr 7 zostanie skrócone i wozy z tej linii  zjadą na zajezdnię (Toruńska i Łoskoń).

ZaT6-na-przystanki24-17.03Uruchomiona także zostanie linia zastępcza ZaT6 w relacji rondo Toruńskie (przystanek dla linii nr 76) — Łęgnowo (pętla).

Na ten czas dla linii nr 59 zostanie przesunięty przystanek pn. rondo Toruńskie. Zostanie zlokalizowany za zatoką autobusową.


Od poniedziałku (27.03.2023 r.) w związku z wprowadzeniem układu jednotorowego (mijanki sterowanej sygnalizacją świetlną) dla tramwajów wyłączone z obsługi pasażerskiej zostaną przystanki tramwajowe pn. Toruńska / Perłowa.

perlowa-111To już ostatnie zmiany w najbliższym czasie na torowiskach w obrębie budowanych mostów.

Rozjazdy wprowadzone zostały już na ul. Toruńskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego, a na ul. Fordońskiej przywrócony został ruch po dwóch torach.