kadka-222Ogłosiliśmy przetarg na budowę nowego przejścia dla pieszych na Wyżynach w miejscu starej kładki.
Inwestycja pozwoli korzystać z przystanków tramwajowych osobom starszym i z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Zyskają też rowerzyści gdyż nowy przejazd połączy drogi rowerowe po obu stronach ul. Wojska Polskiego.

kadka-333Z 40-letniej kładki nie mogły korzystać osoby starsze, rodzice z wózkami dziecięcymi oraz rowerzyści.
Przed decyzją o sposobie rozwiązania tego problemu prowadziliśmy szerokie konsultacje społeczne. Nieco więcej bezpośrednich głosów oddano na nową kładkę. Jednak zdaniem społeczników, Rad Osiedli, stowarzyszeń reprezentujących pieszych, a także ekspertów od organizacji ruchu, zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest nowoczesne naziemne przejście dla pieszych.

Przejscie-Bydgoszcz-Cam1-08PPrzy tym rozwiązaniu zamontowana zostanie nowa sygnalizacja świetlna, skoordynowana ze światłami w rejonie ul. Magnuszewskiej. Konieczne będzie poza tym wydłużenie peronów tramwajowych oraz przesunięcie zatok autobusowych.
Dodatkowymi zaletami tego wariantu są zdecydowanie niższe koszty i możliwość szybkiej realizacji. Nie zachodzi też konieczność likwidacji miejsc parkingowych. 

Przetarg ogłoszony
Obecnie trwa przetarg na roboty budowlane wykonywane w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Wstępnie zakładamy, że nowa bezpieczna infrastruktura powstanie jeszcze w tym roku. 

Będzie to kolejna inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo wzdłuż ul. Wojska Polskiego.
W poprzednich latach:
• zmodernizowano wiadukty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
• powstało rondo na połączeniu z ul. Chemiczną
• dobudowano drogi rowerowe od węzła Szarych-Szeregów – do ronda Kujawskiego
• zmodernizowano rondo Kujawskie
• powstała sygnalizacja świetlna na rondzie Solidarności RI oraz na wysokości Kauflanda
• zmodernizowano węzeł Szarych Szeregów oraz pętlę tramwajowe na Wyżynach i Kapuściskach

Przejscie-Bydgoszcz-Cam2-08PStowarzyszenia i społecznicy zdecydowanie za przejściem
Rada Osiedla Wyżyny, a także Rada Osiedla Kapuściska po spotkaniach z mieszkańcami opowiedziały się za przejściem w pasie jezdni i likwidacją kładki, która stwarza problemy osobom z niepełnosprawnościami, a także osobom w podeszłym wieku.

Z kolei stanowisko Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy wskazywało, że tradycyjne przejście dla pieszych jest standardowym rozwiązaniem na ulicy Wojska Polskiego, gdzie po obu stronach znajdują się licznie zamieszkane osiedla mieszkaniowe, w znacznej części przez seniorów, dla których każde pokonanie różnicy wysokości wiąże się z dodatkowym wysiłkiem.

kadka-111Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy jednoznacznie oceniło, że wybudowanie przejścia z pasami dla pieszych oraz przejazdu dla rowerów wraz sygnalizacją świetlną ułatwi dostęp do przystanków tramwajowych.

Rowerowe środowisko skupione w Stowarzyszeniu Bydgoska Masa Krytyczna wytknęło, że kładka funkcjonująca w tym kształcie, od lat 80-tych, wyklucza całkowicie możliwość płynnej obsługi ruchu rowerowego. Strome i bardzo wysokie schody są często niemożliwe do pokonania przez codziennych rowerzystów, rodziny z dziećmi, rodziców z przyczepkami rowerowymi czy przez rosnąca grupę użytkowników rowerów cargo.

Jednoznacznie za tradycyjnym przejściem dla pieszych opowiedziały się również Społeczna Powiatowa Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - koło Wyżyny.