zajezdnia-11Wraz z wymianą tramwajowego taboru niezbędna będzie również rozbudowa zajezdni.
Obiekt przy ul. Toruńskiej nie jest przystosowany do serwisu nowoczesnych składów.
Dlatego zlecona zostanie jego przebudowa.
Inwestycja pomoże również ograniczyć hałas na bydgoskich ulicach.


zajezdnia-22Istniejąca zajezdnia przy ul. Toruńskiej 278 została oddana do użytku w 1959 roku.
Jest już częściowo wyeksploatowana i niedostosowana do obsługi nowoczesnego taboru tramwajowego. Głównymi celem inwestycji jest podniesienie konkurencyjności miasta, poprzez rozbudowę infrastruktury transportu publicznego w zakresie funkcjonalności, komfortu podróżowania, dostępności, dostosowania do potrzeb osób w każdym wieku itp. oraz umożliwienie pełnej obsługi tramwajów niskopodłogowych oraz wymiany na nową, wyeksploatowanej infrastruktury technicznej.

zajezdnia-55Duży zakres prac
Inwestycja obejmuje rozbiórkę budynków dyspozytorni z portiernią oraz działu eksploatacji tramwajów, sieci trakcyjnej i torowisk, na miejscu których wybudowane zostaną nowoczesne budynki służb eksploatacyjnych, portierni oraz zasilania zajezdni tramwajowej i myjni tramwajów.

Pojawi się też nowy układ torowo-sieciowy oraz drogowy, parkingi, sieci i urządzenia systemu sterowania zwrotnicami, monitoring, kanalizacja i instalacje teletechniczne ora elektryczne.

zajezdnia-44Tramwaje cały czas w ruchu
Podczas wykonywania robót budowlanych zapewnione zostanie ciągłe funkcjonowanie wszystkich obiektów zajezdni oraz przejezdność głównych szlaków komunikacyjnych, a w szczególności umożliwione będzie wykonywanie zadań przewozowych na liniach tramwajowych.
W tym celu wykonywanie robót budowalnych na obiektach zostało podzielone na podzadania.

Przetarg ogłoszony
Szacowana wartość inwestycji to około 110 mln zł.
Bydgoszcz otrzymała dofinansowanie w kwocie 65 mln zł ze środków centralnych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.
Wcześniej, na zlecenie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych, została przygotowana dokumentacyjnie wraz z decyzją administracyjną o pozwoleniu na budowę.
Obecne ogłoszony został przetarg na realizację prac budowlanych.
Wstępnie zakłada się, że zajmą one po podpisaniu umowy około 26 miesięcy.

Trochę historii
Zajezdnia przy ul. Toruńskiej została wybudowana w latach 1956-59.
Rozwiązała problem postoju i serwisu pojazdów sprowadzonych po wybudowaniu linii „Brda" w 1953 roku.
Tymczasowo pełniła również rolę zajezdni autobusowej.
W latach 80. XX wieku obiekt przebudowywano pod kątem dostarczanych do Bydgoszczy wagonów 805Na z „Konstalu".