Od 1 stycznia w związku z uruchomionym systemem P & R, zmieniliśmy nazwy kilku przystanków znajdujących się w pobliżu tych parkingów (Las Gdański P+R; Rondo Kujawskie P+R; Przylesie P+R; Urząd Miasta P+R; Nowy Rynek P+R oraz Rondo Maczka P+R) .
Dodatkowo zmieniła się nazwa przystanku Gdańska/Dworcowa na Plac Praw Kobiet.

Od 02.01.2023r. zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Gminą Białe Błota, wzmocniona została obsługa linii międzygminnej nr 90, kursującej z Garbar do Łochowic.
Liczba kursów w dzień powszedni wzrosła z 10 do 18, a w weekendy (soboty, niedziele i święta) wzrośnie z 4 do 6.