pkp-2Dokładnie 10 lat temu ( 22 listopad 2012 roku) oddano do użytku nową linię tramwajową do dworca PKP.

Skróciła ona czas dojazdu do północnej części Śródmieścia, poprawiła bezpieczeństwo kierowców i pieszych oraz podniosła estetykę tej części Bydgoszczy.
Trzy lata później powstał też nowy dworzec kolejowy.


Obszar dworca PKP obsługują obecnie trzy linie tramwajowe nr 5, 8 i 9.
Każdego dnia z tramwajów w tej części miasta korzysta ponad 9 tysięcy osób, a z linii autobusowych 12 tysięcy pasażerów.

pkp-3Budowa nowej linii o długości 1,7 kilometrów trwała dwa lata.
Już na etapie prac projektowych zdecydowano się na wiele nowoczesnych rozwiązań.
Na odcinku od węzła Garbary do Dworcowej powstało nowe wydzielone torowisko.
Most im. Wł. Jagiełły zarezerwowano wyłącznie dla tramwajów, pojazdów uprzywilejowanych, rowerzystów i pieszych.

pkp-1Zupełnie zmienił się wygląd placu przed dworcem.
Ograniczony został na nim ruch, zlokalizowano jedynie przystanki przelotowe, zapewniono też bezpieczne dojścia w ich kierunku.
Pętlę zlokalizowano natomiast przy ul. Rycerskiej, do której dobudowano wydzielona jezdnię dla autobusów i tramwajów (tzw. tram-bus pas).
Wraz z tą inwestycją wdrożono system ITS, który działa do dziś.

pkp-6Po oddaniu trasy do użytku zrealizowano wiele kolejnych inwestycji, które zdecydowanie poprawiły estetykę tej części miasta: nowy dworzec kolejowy, remonty przyległych ulic i chodników, kamienic, modernizacja przejść podziemnych.
W ostatnich latach powstała również koncepcja wydłużenia tramwajowej trasy przez osiedle Bocianowo i ulicę Chocimska do skrzyżowania ulic Gdańskiej i Chodkiewicza.

pkp-7Historia w pigułce:
• Pierwsza linia tramwajowa do dworca uruchomiona została w 1888 roku
• Obsługiwały ją początkowo tramwaje konne
• Trasa prowadziła od ul. Gdańskiej ulicą Dworcową
• Ruch zawieszono w 1990 roku ze względu na zły stan torowiska
• Tramwaje wróciły po 22 latach przerwy