oswietle-1Bydgoszcz wprowadza kolejne oszczędności w związku z wysokimi cenami energii i wytycznymi rządu.

Mimo tych działań w przyszłym roku miasto i tak zapłaci za energię elektryczną ponad dwa razy więcej niż w 2022.

Bydgoszcz, zgodnie z ustawą przyjętą przez rząd, musi podjąć działania związane ze zmniejszeniem całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy.
Celem jest obniżenie zużycia energii o 10 procent.

- Szukaliśmy takich rozwiązań, które jak najmniej dotykają mieszkańców – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - To trudne, bo od wielu lat wdrażaliśmy już pakiet działań związanych z ograniczaniem zużycia energii czy tworzyliśmy grupy zakupowe, by uzyskiwać jak najkorzystniejsze ceny. Na razie nie korzystamy z radykalnych rozwiązań wprowadzonych w innych miastach polegających np. na całkowitym wyłączeniu oświetlenia czy zamykania całkowicie basenów.

oswietle-3Bydgoszcz w ubiegłym roku za energię zapłaciła 33,4 mln zł. W przyszłym roku, po wprowadzeniu oszczędności Miasto szacuje, że wyda na ten cel aż 71,2 mln zł.

W Bydgoszczy w związku z przyjętą ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku zdecydowano się na działania związane przede wszystkim z:
- ograniczeniem oświetlenia ulic (bez ograniczeń w rejonie przejść dla pieszych)
- wyłączeniem iluminacji obiektów architektonicznych, pomników, drzew
- zmniejszeniem iluminacji świątecznej
- ograniczeniem ogrzewania w tramwajach
- ograniczeniem oświetlenia obiektów sportowych
- obniżeniem temperatury wewnątrz oraz ciepłej wody użytkowej w miejskich obiektach
- wyłączeniem z użytkowania saun

Szczegółowy wykaz wszystkich działań znajduje się w załączonej prezentacji TUTAJ.