autobus-4Od 1 kwietnia wzmocnione zostaną linie autobusowe 93, 94, 95.
W porozumieniu z gminami Osielsko i Dobrcz wypracowaliśmy optymalne rozwiązania.
Zmiany polegać będą na zwiększeniu liczby kursów oraz na poprowadzeniu wszystkich kursów linii 94 przez Maksymilianowo.

Zmiany wprowadzane są na podstawie przeprowadzanych corocznie pomiarów potoków pasażerskich z uwzględnieniem zgłaszanych przez gminy potrzeb przewozowych.

Od kwietnia zwiększona zostanie więc liczba kursów w dni powszednie na linii nr 93, 94 , 95. Dodatkowo dla linii nr 98 zwiększona zostanie liczba kursów do Bożenkowa. Uruchomiony zostanie też dodatkowy przystanek pn. Żołędowo/Klonowa.
W związku z powyższymi zmianami, dotacja gminy Osielsko w roku 2022 na pokrycie kosztów komunikacji międzygminnej wzrośnie o ok. 450 tys zł, a gminy Dobrcz o ok. 15 tys zł.

autobus-1Duże zainteresowanie podmiejskimi liniami
Przypominamy, że już sześć gmin ościennych (obok Białych Błot, Osielska, Dobrcza, Nowej Wsi Wielkiej, Dąbrowa Chełmińska), zawarło z Miastem Bydgoszcz porozumienie o wspólnej organizacji transportu publicznego.

Siatka podmiejskich połączeń, z roku na rok się rozwija i cieszy coraz większym zainteresowaniem mieszkańców regionu. Pierwsza linia podmiejska została uruchomiona w 2006 roku i obsługiwała Lipniki oraz Białe Błota. Dziennie korzystało z niej ponad 2300 pasażerów. Dziś każdego dnia z linii podmiejskich korzysta już prawie 8000 osób.