drogi-rowerowe-1Piesi zyskają więcej uprawnień na oznakowanych przejściach, zmieni się dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym oraz zwiększone zostaną odległości pomiędzy pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

Nowelizacja zakłada, że piesi będą mieli pierwszeństwo już przed wejściem na pasy. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście. Pieszy znajdujący się już na przejściu będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a pieszy dopiero na nie wchodzący – pierwszeństwo przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju.

policja-111Zgodnie z nowymi przepisami, podczas wchodzenia czy przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również na pasach, pieszy nie będzie mógł korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego.

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym określa również dopuszczalną prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym na 50 km na godz. niezależnie od pory dnia.

Wprowadzony ma zostać także obowiązek zachowania odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego na autostradach i drogach ekspresowych.
Kierowca jadący autostradą lub drogą ekspresową będzie obowiązany zachować odpowiedni odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu.
Odstęp ten wyrażony w metrach powinien pozostawać nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Obowiązek zachowania minimalnego odstępu nie będzie stosowany tylko podczas manewru wyprzedzania.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 czerwca bieżącego roku.