Autobus elektryczny
Koleżanka i kilkoro kolegów, wzięło udział w szkoleniu: "Elektromobilność w praktyce", organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.


Szkolenia są adresowane do samorządowców, którzy mają przyjąć na siebie rolę liderów w budowaniu elektromobilnej komunikacji miejskiej. Organizatora wspierają czołowe i uznane na rynku marki samochodowe i autobusowe. Przedstawiciele producentów pojazdów elektrycznych opowiadają o zelektryfikowanej motoryzacji, komunikacji, stacjach do ładowania, wdrażaniu w miastach stref czystego transportu. Korzyściach wypływających z elektromobilności, ale jednocześnie niepokojach, które towarzyszą w jej wprowadzaniu.
Uczestnicy szkolenia dowiadują się o różnych instrumentach finansowania wdrażania elektromobilności. Wynajmie długoterminowym, czy współdzieleniu pojazdów tzw. carsharingu. Dodatkowo praktycy przekazują wiedzę w zakresie zamówień publicznych w obszarze elektryfikacji motoryzacji.
Przy okazji warto też zwrócić uwagę na fakt, że dzisiaj obciążeniem dla środowiska w centrach miast nie jest transport zbiorowy, tylko komunikacja indywidualna. Wspomniana jest głównym źródłem pochodzącego z motoryzacji zanieczyszczenia powietrza CO2, a nie autobusy miejskie.
Z przeprowadzonych analiz dla miasta z liczbą mieszkańców zbliżoną do 400 tysięcy, wynika, że udział w zanieczyszczeniu powietrza przez autobusy miejskie, napędzane silnikami diesla wynosi 5,72%. Komunikacji indywidualnej, napędzanej silnikami tradycyjnymi wynosi 94,28%.
W dalszym ciągu niekwestionowanym liderem są piece i to co, jest w nich spalane. Udział komunikacji w psuciu powietrza, którym oddychamy jest kilkuprocentowy, ale nie pozostaje bez znaczenia. Z tego względu tak istotne dla poprawy kondycji środowiska jest propagowanie zerowej emisji lokalnej. Popularyzowanie pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi.