BKM 2018
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mogą korzystać z komunikacji miejskiej na nowych zasadach. Wprowadziliśmy tańsze bilety okresowe, a także zniżki na bilety okresowe dla dzieci od 4-ego do 7-ego roku życia.

Bilet okresowy dla ucznia

W marcu tego roku Rada Miasta Bydgoszczy przegłosowała wprowadzenie nowych biletów okresowych. Bilety za 10 złotych – miesięczny lub na 30 dni oraz za 100 złotych na cały rok. Z oferty mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, którzy mieszkają w Bydgoszczy. Bilety okresowe są kodowane na znanej i popularnej od wielu lat, Bydgoskiej Karcie Miejskiej. Dokumentem, który uprawnia do korzystania z opisanej oferty jest legitymacja szkolna z wpisanym adresem zamieszkania ucznia w Bydgoszczy.
Bilety dla uczniów oraz dzieci są do kupienia w punktach sprzedaży biletów okresowych, przez internet lub w biletomatach – lista punktów doładowań zanjduje się na stronie: http://www.bydgoskakartamiejska.com.pl/

Pierwsze wyrobienie Bydgoskiej Karty Miejskiej

Żeby otrzymać tzw. popularnie BKM-kę należy:

  • wypełnić wniosek - wnioski również znajdują się na stronie: http://www.bydgoskakartamiejska.com.pl/
  • do wniosku załączyć zdjęcie o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm, UWAGA - zdjęcie można wykonać nieodpłatnie przy składaniu wniosku w naszej siedzibie przy ulicy Toruńskiej 174a,
  • następnie należy potwierdzić tożsamość z wykorzystaniem dowodu osobistego lub paszportu. W przypadku młodych ludzi chodzących do szkoły, dokumentem potwierdzającym tożsamość jest ważna legitymacja szkolna WAŻNE - dokumenty służą jedynie do wglądu i potwierdzenia niezbędnych danych do wyrobienia BKM,
  • znajomość numeru PESEL – dotyczy dzieci i młodzieży nieposiadających dowodu osobistego.

Gdzie złożyć dokumenty i odebrać Bydgoską Kartę Miejską

Dokumenty bardzo prosimy składać osobiście w naszej siedzibie w Centrum Obsługi Klienta (COK) przy ulicy Toruńskiej 174a. Zapraszamy serdecznie w dni powszednie (poniedziałek do piątku) w godz. od 07:00 do 17:00. WAŻNE – kartę wydajamy na miejscu. Wyjątek stanowią dni, w których liczba składanych wniosków sięga setek jednego dnia.

Dokumenty można również składać w kasie biletowej znajdującej się przy ul. Zygmunta Augusta 10 tj. visa vis kolejowego Dworca Głównego, także od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:30. WAŻNE – czas oczekiwania na kartę, to około 5 dni roboczych.

Kolejnym punktem jest kasa biletowa przy ulicy Modrzewiowej 19 - stacja Bydgoszcz Leśna. Kasa jest czynna w dni robocze w godzinach od 08:30 do 15:30. WAŻNE czas oczekiwania na kartę około 5 dni roboczych.

Wniosek o wydanie BKM można także wysłać drogą on-line dołączając zdjęcie w formacie JPEG o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm i rozdzielczości 300dpi.
Po zarejestrowaniu wniosku w systemie BKM - drogą elektroniczną zapraszamy Klienta po odebranie BKM w COKu.
UWAGA - przed wydaniem Bydgoskiej Karty Miejskiej w celu weryfikacji danych, Klient winny jest okazać dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość i umożliwić nam zweryfikowanie danych zawartych we wniosku. Potwierdzić, że osoba, składająca i obierająca BKM jest ta sama.
Za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia, składa i potwierdza dane, a także odbiera kartę rodzic lub opiekun prawny. Powyżej 13 roku życia dopuszczamy możliwość realizacji opisanych czynności przez młodzież, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości – UWAGA należy znać swój PESEL.
Przy składaniu wniosku Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem BKM składając odpowiednie oświadczenie na wniosku.
Kartę BKM odbiera osobiście wnioskodawca na podstawie dokumentu tożsamości.
Dopuszczamy możliwość odbioru karty przez osobę trzecią na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez wnioskodawcę i po okazaniu dowodu tożsamości osoby upoważnionej.
BARDZO WAŻNE wydanie pierwszej karty BKM jest bezpłatne.

Bilety okresowe dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat

Od 01 marca 2018 r. wprowadziliśmy także, nowe bilety okresowe dedykowane dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki szkolnej. Dzieci w wieku od 4-ech do 7 lat, zamieszkałe w Bydgoszczy mogą korzystać z biletów okresowych w cenie 10zł (miesięczny lub 30-dniowy) i 100zł (roczny).
Bilety kodowane są na Bydgoskiej Karcie Miejskiej, a dokumentem uprawniającym do korzystania z nich jest ważna Karta Bydgoskiego Malucha.
Kartę wydajemy wyłącznie w Centrum Obsługi Klienta w naszej siedzibie przy ul. Toruńskiej 174a w dni powszednie w godzinach pracy od 07:00 do 17:00.
Bydgoska Karta Miejska i Karta Bydgoskiego Malucha wydawane są na wniosek. Do wniosku o wydanie BKM należy dołączyć zdjęcie (jest możliwość wykonania również zdjęcia w COK – bezpłatnie).

Bezpłatne przejazdy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, korzystających ze stypendium szkolnego przyznawanego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy od 01 marca 2018 r. prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Bydgoszczy mają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne.
Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów kodowane jest na spersonalizowanej Bydgoskiej Karcie Miejskiej wyłącznie w naszym Centrum Obsługi Klienta przy ul. Toruńskiej 174a w dni powszednie w godzinach od 07:00 do 17:00.
W celu zakodowania biletu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów należy okazać ważną legitymację szkolną oraz oryginał dokumentu decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego.

Zwroty biletów okresowych

Oczywiście istnieje możliwość dokonania zwrotu biletu rocznego w chwili, w której uczeń straci do niego uprawnienie tj. po utracie ważności legitymacji gimnazjalnej.
Wówczas zapraszamy do naszej siedziby przy ulicy Toruńska 174 a, w dni robocze w godzinach od 08:00 do 14:00 pokój nr 4 na parterze w celu ewentualnego dokonania zwrotu zakupionego biletu.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek o zwrot gotówki,
  • oryginał paragonu potwierdzającego zakup biletu lub wystawiona na jego podstawie faktura. Przy zakupie przez Internet (bez pobrania faktury) transakcja jest potwierdzana raportem generowanym z systemu BKM podczas rozliczania biletu,
  • Bydgoska Karta Miejska – w celu usunięcia transakcji.

Opłaty

  • jeżeli bilet jest anulowany przed rozpoczęciem okresu ważności zwracamy całą wartość nominału,
  • jeżeli bilet jest anulowany w okresie jego ważności zwracamy część jego wartości obliczonej proporcjonalnie do okresu niewykorzystania,
  • WAŻNE z tytułu zwrotu biletu okresowego imiennego nie pobieramy dodatkowych opłat.