Bilet
Przejazdy za 10 złotych miesięcznie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów podczas podróżowania bydgoskimi tramwajami i autobusami komunikacji miejskiej. Z tańszych biletów okresowych mogą także skorzystać dzieci do lat 7, pod warunkiem, że mieszkają na terenie miasta i mają wyrobioną Bydgoską Kartę Miejską wraz z Kartą Bydgoskiego Malucha.


Bilety okresowe, o których piszemy zostały wprowadzone w marcu tego roku, a okazją do przypomnienia o nich jest zbliżający się nowy rok szkolny. Bilety w cenie 10zł (miesięczny lub 30-dniowy) i 100zł (roczny) przysługują uczniom, którzy mieszkają w Bydgoszczy i chodzą do szkół podstawowych i gimnazjów. Bilety okresowe kodujemy na Bydgoskiej Karcie Miejskiej. Podczas kontroli dokumentem, który uprawnia do korzystania ze zniżek jest ważna legitymacja szkolna z wpisanym bydgoskim, adresem zamieszkania. Bilety dla dzieci i uczniów są do nabycia w punktach sprzedaży biletów okresowych z wykorzystaniem internetu bądź w biletomacie.

Nie tylko dla uczniów szkół

Z niższych cen za bilety okresowe mogą także korzystać dzieci, które nie rozpoczęły nauki szkolnej. Dzieci w wieku od 4 do 7 lat, zamieszkałe w Bydgoszczy będą mogły korzystać z biletów okresowych w cenie 10 zł (miesięczny lub 30-dniowy) i 100 zł (roczny). Bilety będą kodowane na Bydgoskiej Karcie Miejskiej, a dokumentem uprawniającym do korzystania z nich będzie ważna Karta Bydgoskiego Malucha.Karta wydawana jest wyłącznie w naszym Centrum Obsługi Klienta przy ul. Toruńskiej 174 a w godzinach od 7:00 do 17:00. Bydgoska Karta Miejska i Karta Bydgoskiego Malucha wydawane są na wniosek, który znajduje się w tym miejscu.

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla uczniów

Do tych są uprawnieni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy zostały przyznane stypendia szkolne. Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów kodowane jest na spersonalizowanej Bydgoskiej Karcie Miejskiej wyłącznie w naszym Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Toruńskiej 174a w godz. od 07:00 do 17:00. W celu zakodowania biletu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów należy przedłożyć ważną legitymację szkolną oraz oryginał dokumentu decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego.