527375Jak każdego roku, tuż przed rozpoczęciem okresu zimowego wprowadzamy zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. W związku z tym, kursy linią autobusową 75 do Ostromecka będą prowadzone do: 01.10.2017 r. Linia 73 od: 02.10.2017 r. wróci na swoje standardowe trasy, czyli bez obsługi Dworca Bielawy. Linia autobusowa numer 52 od dnia: 07.10.2017 r. będzie trasowana w dni wolne bez wydłużonych kursów do Myślęcinka.