Konsultacje
Zakończyły się konsultacje dotyczące nowego układu linii tramwajowych i autobusowych po uruchomieniem od stycznia 2016 roku tramwaju do Fordonu.

Wpłynęło do nas 250 kart konsultacyjnych z różnymi propozycjami korekt. Za wszystkie bardzo dziękujemy. Teraz w ciągu nadchodzącego miesiąca dokładnie przeanalizujemy ich treść. Propozycje, które będą mogły poprawić funkcjonowanie komunikacji w Bydgoszczy, a nie będą się wiązały z koniecznością poniesienia przez nas dodatkowych kosztów z pewnością uwzględnimy. Szczegółowy raport z konsultacji opublikujemy w drugiej połowie listopada. Wszystkim, którzy poświęcili swój czas na podzielenie się swoimi uwagami na temat przedstawionej przez nas propozycji jeszcze raz serdecznie dziękujemy.