fot. Jakub Stawowczyk

W związku z planowanym na dzień 05.08.2015 r. otwarciem sklepu IKEA w Bydgoszczy, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych nr 65, 70, 74, 81, 83, 32N i 33N. Przygotowane zmiany zwiększą atrakcyjność oferty przewozowej związaną z dowozem pasażerów do w/w obiektu handlowego i innych zakładów pracy w tym rejonie, jak również z obsługą zabudowy mieszkaniowej.

 

Wydłużenie trasy linii nr 81

Od dnia 05.08.2015 r. wydłużony zostanie przebieg linii autobusowej nr 81. Aktualnie jest to linia obsługująca relacje międzyosiedlowe na terenie „Nowego" i „Starego" Fordonu. Autobusy linii nr 81 kursują na trasie z osiedla Tatrzańskiego do Auchan przez: Wyzwolenia, Fordon Rynek, Bydgoską, Fordońską, Brzechwy, Andersa, Akademicką, Romanowskiej, Centrum Onkologii, Matki Teresy z Kalkuty i Rejewskiego. Trasa zostanie wydłużona przez ul. Rejewskiego i Skandynawską do ronda przy kompleksie „Ikea". Czas funkcjonowania linii zostanie wydłużony do ok. godz. 23:00. Autobusy będą kursowały co ok. 35 minut w godzinach szczytu oraz co 70 minut poza godzinami szczytu i w dni wolne.

Korekta rozkładu jazdy linii nr 74

Od dnia 05.08.2015 r. wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy linii nr 74 uwzględniający dostosowanie godzin odjazdów i częstotliwości kursów do pracy obiektu handlowego. Wydłużony zostanie czas funkcjonowania linii z częstotliwością co 20 minut. Ponadto uruchomiony zostanie nowy przystanek "Pilicka" w kierunku do Wyścigowej.

Ponadto w dniach 05-09.08.2015 r. w związku z przewidywanym, wzmożonym ruchem pasażerskim obsługę tej linii zapewnią wyłącznie autobusy przegubowe. W weekend 08-09.08.2015 r., częstotliwość kursów linii nr 74 w ciągu dnia zostanie zwiększona do 10 minut.

Nowy przystanek dla linii nr 65, 70, 83 i 32N

Od dnia 05.08.2015 r. dla linii nr 65, 70, 83 i 32N uruchomiony zostanie nowy przystanek autobusowy na ul. Fordońskiej, na wysokości ul. Łowickiej, w kierunku do centrum.

Dodatkowe przystanki dla linii nr 33N

W celu poprawy obsługi rejonu Brdyujścia, w uzgodnieniu z Radą Osiedla, od dnia 05.08.2015 r. uruchomione zostaną nowe przystanki dla autobusów nocnych linii nr 33N. Autobusy będą dodatkowo się zatrzymywały na przystankach: Skandynawska / Ikea i Pilicka.

Schemat