Coraz bliżej Ciebie...W celu zaspokojenia potrzeb przewozowych mieszkańców Bydgoszczy systematycznie podejmujemy działania na rzecz dostosowywania oferty i rozszerzania zasięgu transportu miejskiego. 100 milionów pasażerów korzystających rocznie z usług bydgoskiej komunikacji miejskiej ma coraz wyższe oczekiwania i wymagania co do organizacji oraz planowania siatki połączeń.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, systematycznie dostosowujemy ofertę przewozową do występujących potrzeb. Staramy się obejmować zasięgiem nowe rejony miasta oraz rozwijać ofertę w miejscach, w których staje się ona niewystarczająca. Zmiany lokalizacji oraz otwieranie nowych zakładów pracy, rozbudowa osiedli mieszkaniowych, nowe obiekty handlowe oraz zapewnienie wygodnego dojazdu do punktów użyteczności publicznej, wymaga elastyczności w dziedzinie planowania siatki połączeń oraz dynamicznych działań odpowiadających zmieniającym się potrzebom transportowym mieszkańców miasta.

Błędne koło zwiększającego się ruchu samochodowego

Elastyczna reakcja na zmiany w popycie na usługi komunikacji miejskiej redukuje zjawisko spadku liczby przewożonych pasażerów oraz pozwala pozyskać nowych klientów, a to z kolei umożliwia:

  • zmniejszyć zatłoczenie naszych ulic,
  • zmniejszyć ogólne spalanie paliwa i, co z tym związane, emisję zanieczyszczeń,
  • zmniejszyć zapotrzebowanie na teren związane z ciągłą rozbudową układu drogowego,
  • skrócić czas podróżowania dla wszystkich użytkowników dróg,
  • zwiększyć dostępność do transportu publicznego,
  • poprawić komfort życia na obszarze miejskim.

Zadbajmy o siebie i nasze otoczenie!