ul. Matki Teresy z KalkutyZakończyły się konsultacje w sprawie budowy nowych dróg dojazdowych na osiedle Eskulapa. Zgodnie z uwagami mieszkańców na ulicy Matki Teresy z Kalkuty powstaną ronda.

Realizowany będzie wariant zakładający między innymi budowę czterech rond. Powstaną one w ciągu ul. Matki Teresy z Kalkuty na wysokości ulic: Romanowskiej, Rydygiera, Trybowskiego, Pod Skarpą. Mieszkańcy bloków przy ul. Trybowskiego wnioskowali między innymi o dodatkowe spowolnienie ruchu na projektowanej ulicy, co częściowo zostanie uwzględnione w projekcie poprzez tak zwane wyniesienie skrzyżowania na przecięciu ulic Trybowskiego i Majtkowskiego. Jego nawierzchnia zostanie wybrukowana kostką granitową, by wyróżniała się inną barwą. Uwzględniono również uwagi związane z lokalizacją większej liczby miejsc parkingowych kosztem terenów zielonych, a projektanci wezmą jeszcze pod uwagę problem napływania wód opadowych z położonych wyżej terenów przy ul. Sybiraków. Dodatkowo, w miarę możliwości, studnie będą lokalizowane poza jezdnią.

Nie powstanie natomiast rondo na przecięciu ulic Pod Skarpą i Jasinieckiej, co wymagałoby dodatkowego wykupu prywatnych i zagospodarowanych już terenów. Ulica Jasiniecka docelowo ma stanowić lokalną drogę bez przejazdu, więc nie ma konieczności poszerzania jej aż do 7 metrów. Ulica ta jest objęta strefą ograniczenia prędkości do 30 km/h, więc nie ma też konieczności projektowania tam dodatkowej ścieżki rowerowej.

Przy ul. Trybowskiego pozostaną mimo rozbieżnych opinii dwa przystanki autobusowe. Część osób biorących udział w konsultacjach wnioskowało o zamianę jednego z nich na miejsca parkingowe. Inni zdecydowanie odrzucali takie rozwiązanie.

Wydzielona ścieżka rowerowa powstanie natomiast - jak zakładano na wstępie - po wschodniej stronie ul. Matki Teresy z Kalkuty. Budowa infrastruktury rowerowej po zachodniej stronie byłaby bowiem mało zasadna, ze względu na brak zabudowy. Do tego, równolegle do ulicy, po jej zachodniej stronie przebiega korytarz zarezerwowany pod linie wysokiego napięcia. W tym przypadku warto też dodać, że w przyszłości, dzięki takiemu rozwiązaniu, ulica Matki Teresy z Kalkuty będzie mogła zostać bezproblemowo rozbudowana o drugą jezdnię – wykorzystując właśnie tereny po stronie zachodniej projektowanej jezdni.

Szczegółowy raport z konsultacji

ZDMiKP dysponuje już koncepcją dla budowy tego układu dróg. Obecnie dopracowywany jest projekt budowlany, który razem z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej (ZRID) powinien być gotowy w II połowie 2015 roku. Następnie rozpisany zostanie przetarg na roboty budowlane, które zakończą się w 2016 r. W tegorocznym budżecie miasta na tę inwestycję zarezerwowano 8,6 mln zł.

Podstawowe parametry projektowanych ulic:
1) ul. Matki Teresy z Kalkuty - prędkość projektowa 50 km/h, przekrój jednojezdniowy 1x2 (szerokość jezdni 7,00 m, szerokość pasa ruchu 3,50 m, szerokość chodnika 1,50 m, szerokość drogi dla rowerów 2,00 m),
2) ul. Trybowskiego - prędkość projektowa 30 km/h, przekrój jednojezdniowy 1x2 (szerokość jezdni 6,00 m, szerokość pasa ruchu 3,00 m, chodnik obustronny szerokości 2,00 m, miejsca postojowe prostopadłe: szerokość 2,30 m (dla osób niepełnosprawnych 3,60 m), długość 4,50 m),
3) ul. Jasiniecka - przekrój jednojezdniowy 1x2 (szerokość jezdni 6,00 m, szerokość pasa ruchu 3,00 m, chodnik jednostronny szerokości 2,00 m).

W ramach prac zostaną również przebudowane skrzyżowania: Matki Teresy z Kalkuty – Romanowskiej, Matki Teresy z Kalkuty – Pod Skarpą i Pod Skarpą – Jasiniecka, a także wybudowany zostanie chodnik i droga dla rowerów wzdłuż ul. Matki Teresy z Kalkuty na odcinku od ul. Romanowskiej do ul. Roentgena.

W zakresie infrastruktury transportu publicznego zaplanowano:
a) zatoki autobusowe (szerokość 3,00 m, długość 20,00 m, szerokość peronu 3,00 – 3,50 m) - na ul. Matki Teresy z Kalkuty przy skrzyżowaniu z ulicą Romanowskiej w kierunku do osiedla (w kierunku do miasta wykorzystanie zatoki istniejącej), oraz na ul. Matki Teresy z Kalkuty przy skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera w obu kierunkach,
b) perony w ciągu chodnika (szerokość 3,00 m, długość 30,00 m) - na ul. Jasinieckiej przy skrzyżowaniu z ulicą Pod Skarpą w kierunku do ulicy Trybowskiego, na ul. Trybowskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Jasiniecką w kierunku do ulicy Matki Teresy z Kalkuty oraz na ul. Trybowskiego pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Kocerki oraz Majtkowskiego w kierunku do ulicy Matki Teresy z Kalkuty.
Na wypadek awaryjnego odwrócenia przebiegu trasy linii autobusowej na ul. Jasinieckiej i ul. Trybowskiego perony zostaną wyznaczone na chodniku.