Aktualności

Czytaj więcej...Z informacji otrzymanych od Wykonawcy robót budowlanych przy budowie linii tramwajowej do Fordonu – uprzejmie informujemy, że dalsze etapy budowy, wymagają przebudowy skrzyżowania ul. Jasinieckiej z ul. Lewińskiego i ul. Akademicką w tym wykonania torowiska tramwajowego.

Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że od dnia: 25.07.2014r. do: 16.09.2014r. w związku z pracami budowlanymi węzła drogowego Fordońska – Rejewskiego (układ drogowy przebudowywany w związku z budową IKEA) przy skrzyżowaniu ul. Fordońskiej z ul. Wiślną prowadzona będzie budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa skrzyżowania Fordońska – Wiślana (budowa prawoskrętu oraz przebudowa zatoki postojowej/ autobusowej).

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ustaleń ze spotkania dotyczącego: „Rewitalizacji obszaru Starego Rynku", uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia i szybkiego reagowania na zgłaszane przez Państwa uwagi, powołaliśmy koordynatora ds. prowadzonych prac rewitalizacyjnych Starego Rynku.

Czytaj więcej...Szanowni Państwo,

W związku z realizowaną inwestycją - rewitalizacja uliczek Starego Rynku, prowadzimy akcję informacyjną z wykorzystaniem kilkustronicowej broszury, w której znajdziecie Państwo mapki z zaznaczonymi - remontowanymi uliczkami wraz z podziałem na etapy oraz terminami prac.