Aktualności

Czytaj więcej...Z informacji otrzymanych od Inwestora - wykonawcy robót budowlanych linii tramwajowej do Fordonu uprzejmie informujemy, że dalsze prace wymagają zamknięcia wjazdu do Marketu Carrefour z ul. Andersa.

Zmiana w organizacji ruchu zostanie wprowadzona dnia: 15.09.2014r i będzie obowiązywała do dnia: 17.10.2014r. Dojazd do marketu będzie poprowadzony od strony ul. Skarżyńskiego.

Z informacji otrzymanych od Inwestora Tramwaj Fordon Sp. z o.o. oraz Wykonawcy robót budowlanych Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że wjazd do Marketu Carrefour z ul. Andersa będzie zamknięty do dnia 24.10.2014r

Czytaj więcej...Na postawie informacji otrzymanych od Inwestora Tramwaj Fordon Sp. z o.o. oraz Wykonawcy robót budowlanych informujemy, że w dniu 30.09.2014r. zostanie otwarty przejazd kolejowy w ciągu ul. Inwalidów, przy skrzyżowaniu ulic Lewińskiego – Harcerska. W związku z powyższym zostanie zawieszone specjalne bezpłatne połączenie funkcjonujące na trasie ul. Harcerska (przez ul. Lewińskiego, ul. Jasiniecką, ul. Fordońską) do ul. Inwalidów.

Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że od 01.10.2014r. na ul. Meysnera rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej, których inwestorem są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...Informujemy, że w związku z wymianą słupa sygnalizacji świetlnej w dniu 25.09.2014r. sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Fordońskiej – Łęczyckiej – Kazimierza Wielkiego będzie pracowała w trybie ostrzegawczym.